Grafik3.png
 pics 42 0180-address book  Agenda 2019

11. Januar Konzert am Rapport Armeelogistikcenter Monte Ceneri
11. Januar

Privater Anlass
10. Februar

Konzert anl. "Musikerlebnis in der Kirche", Pfarrkirche Schattdorf
8.-9. Juni Privater Anlass
16. Juni Matinée im Rudenzpark, Flüelen
17. August Konzert am Dorffest Schattdorf
31. Oktober
Blaskapellen-Stubätä 2019 in Seedorf